[20/10/2015] – Dự án nhà hàng sân vườn – Nguyễn Duy Trinh